MENU
KONTAKT

Adresa:
Centrum pečovatelské služby Harmonie
Sídliště 1019, 407 77 Šluknov

Telefon:
+420 777 66 55 71
sociální pracovnice

E-mail:

vase.harmonie@seznam.cz

Facebook:

Vaše Harmonie na Facebooku


Pečovatelská služba

Informační leták terénní pečovatelské služby

Pečovatelská služba nabízí terénní sociální službu ve městě Šluknov pro osoby, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče, péče o domácnost, využití volného času, kontaktu s komunitou, jsou sníženy z důvodu snížení soběstačností z důvodu věku, chronického nemocnění, nebo zdravotního postižení, nebo jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, ale postačují jim prozatím terénní služby. 

Uživatelům je poskytována taková podpora, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života společnosti. 

Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů.

 

Poslání pečovatelské služby

Vaše Harmonie o. p. s. poskytuje pečovatelskou službu jako odbornou činnost, která umožňuje uživatelům setrvat co nejdéle ve svých domovech, v přirozeném prostředí. 

Při poskytování služby respektujeme osobnost uživatelů a klademe důraz na zachování jejich důstojnosti.

 

Cílové skupiny

> Osoby s chronickým duševním onemocněním < 

> Osoby s chronickým onemocněním <

 > Osoby se zdravotním postižením <

> Rodiny s dítětem/dětmi <

> Senioři <

 

Jak požádat o poskytnutí pečovatelské služby

Pečovatelská služba se poskytuje na základě požadavku (žádosti) občana nebo jeho zákonného zástupce, po provedení sociálního šetření a uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem, popř. jeho zákonným zástupcem.

 

Zájemce o poskytnutí pečovatelské služby nás může kontaktovat:

telefonicky: 777 66 55 71

elektronicky: vase.harmonie@seznam.cz

osobně na adrese: Sídliště 1019, 407 77 Šluknov

 

Povinnosti uživatele

 • poskytnout údaje, které jsou nezbytné k zavedení pečovatelské služby
 • poskytnout vhodné podmínky pro vykonávání pečovatelské služby v domácnosti uživatele (zajistit bezpečnost elektrických spotřebičů, zajistit domácí zvíře tak, aby neobtěžovalo při výkonu pečovatelské služby, poskytnout vhodné úklidové prostředky, dostatek čistého prádla, zajistit přístup k převážně, nebo úplně ležícímu uživateli na lůžku, zajistit klidné prostředí při poskytování pečovatelské služby - nevytvářet agresivní, nepřátelské nebo zneklidňující prostředí, zabezpečit cennosti tak, aby nedocházelo ke zbytečnému obviňování pracovníků pečovatelské služby z jejich ztráty). V případě velmi snížené soběstačnosti je potřeba zajistit vhodné kompenzační pomůcky, upravit prostor a nábytek tak, aby bylo možno poskytovat péči bezpečně s ohledem na Vás tj. uživatele služby, ale i pracovníky PS. Jestliže nebudou zajištěny podmínky pro bezpečnou manipulaci a péči o uživatele, může PS tyto úkony odmítnout provádět, a to až do doby nápravy.
 • nahlásit změny, které jsou důležité pro výkon služby: změna bydliště, kontaktní osoby, zhoršení zdravotního stavu, výskyt infekčních nemocí (na základě vyjádření lékaře může být služba pozastavena), nahlášení hospitalizace, popřípadě dalších důvodů, které vedou k dočasnému přerušení poskytované služby
 • oznámit poskytovateli den, kdy nepožaduje poskytnutí úkonu pečovatelské služby a to nejpozději 1 den (24 hodin) před tímto dnem
 • respektovat skutečný čas strávený u uživatele výkonem pečovatelské služby (tento čas je zaznačen do záznamů o provedení úkonů pečovatelské služby a uživatel si ho může okamžitě zkontrolovat, uživatel si nemůže do záznamu cokoli značit či přepisovat)
 • respektovat určité časové odchylky od obvyklého a sjednaného příchodu pracovníka v určitých případech (zimní období, kdy napadne hodně sněhu, dopravní stav silnic  -  havárie,  zácpy,  nemocnost  pracovníků  v období epidemie chřipky apod.)
 • dodržovat termíny splatností vyúčtování za provedené úkony pečovatelské služby (uživatel platí oproti stvrzence nebo převodem z účtu)
 • podílet se na spoluvytváření individuálního plánu poskytované pečovatelské služby (kromě uživatelů, kteří mají nasmlouvanou pouze donášku oběda a nahodilý velký úklid)

 

Jaké služby nabízíme?

 Základní služby:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko či vozík)
 • Pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
 • Pomoc při zachování chodu domácnosti (běžný úklid, zajištění velkého úklidu - mytí oken apod., nákupy, praní prádla, žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy)
 • Pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřad, k lékaři apod.)

 

Fakultativní služby:

Jsou doplňkové služby, které jsou poskytovány, dle požadavku klienta a pokud je to v momentálních možnostech poskytovatele.

- vyřizování telefonem, dohled nad užitím léků, poskytnutí úklidového prostředku apod.


Pečovatelská služba zajišťuje služby od PO do NE od 7:00 do 19:00 hod.

Úhrady za pečovatelskou službu dle ceníku, který lze nalézt na webových stránkách.

Služby lze hradit z příspěvku na péči - pomůžeme zajistit.

 

Těšíme se na Vás!